02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT - Luật Hà Châu

Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT

Tháng Ba 25, 2024 LuatHaChau 0 Comments

Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Ngày 06/03/2024 Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT, thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày ban hành

Xem chi tiết Thông tư:

Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư của dự án phải đấu thầu

Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, gồm:

– Mẫu Thông báo mời quan tâm, Hồ sơ mời quan tâm.

– Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trong đó, việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu và nguyên tắc áp dụng mẫu được quy định như sau:

– Bên mời quan tâm, bên mời thầu, tổ chuyên gia tổ chức lập thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu như sau:

+ Thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT;
+ Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
+ Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

– Trong các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT, nội dung in nghiêng có mục đích hướng dẫn, minh họa và được cụ thể hóa trên cơ sở quy mô, tính chất, lĩnh vực và điều kiện riêng (nếu có) của từng dự án.

– Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, bên mời thầu vận dụng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 23/2024/NĐ-CP.

————🍁🍁🍁————–

👉👉 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÀ CHÂU

✅ Trụ sở chính: số 02H Vũ Quang, phường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

✅ Chi nhánh tại Quảng Bình: 169 Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

✅ Chi nhánh tại Nghệ An: 88 Phạm Đình Toái ( gần bệnh viện Quốc Tế Vinh), xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

☎ Điện thoại: 096.432.1234 (Ths. Luật sư Phan Văn Chiều)

📬 Mail: luathachau@gmail.com.

🌐 Website: luathachau.vn

✅ Tiktok: / luathachau4

#luatdoanhnghiep#tuvanphaply#luathachau#luatsutaiHaTinh

#luatsuHaTinh#HaChaulawfirm#dichvuphaplytaiHaTinh

#LuatHaChau#totung#tuvanphaplymientrung

leave a comment