02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Quy định về chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê 2024 - Luật Hà Châu

    You are currently here!
  • Home
  • Luật Quy định về chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê 2024

Quy định về chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê 2024

Tháng Một 2, 2024 LuatHaChau 0 Comments

Trong năm 2024, việc chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê được pháp luật quy định ra sao? Như thế nào là hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng?.  

Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê hàng hóa, bên thuê hàng hóa trong năm 2024 được thực hiện theo Luật Thương Mại 2005 và Nghị định 20/2006/NĐ-CP. Trong đó, có những nội dung đáng lưu ý sau đây:

1. Khái niệm cho thuê hàng hóa

Căn cứ Điều 269 Luật Thương Mại 2005, cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê.

quy định về chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê 2024

2. Quy định về chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê 2024

Căn cứ Điều 274 Luật Thương Mại 2005, trường hợp các bên có thỏa thuận về việc chuyển rủi ro cho bên thuê. Nhưng không xác định thời điểm chuyển rủi ro thì thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê trong năm 2024 được xác định như sau:

(i) Trường hợp hợp đồng cho thuê có liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá

– Nếu hợp đồng không yêu cầu giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro sẽ chuyển cho bên thuê khi hàng hoá cho thuê được giao cho người vận chuyển đầu tiên.

– Nếu hợp đồng yêu cầu phải giao hàng hoá cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro chuyển cho bên thuê hoặc người được bên thuê ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó.

(ii) Trường hợp hàng hoá cho thuê được nhận bởi người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro chuyển cho bên thuê khi người nhận hàng xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá cho thuê của bên thuê.

(iii) Trong các trường hợp khác không được quy định tại khoản (i) và khoản (ii) Mục này thì rủi ro được chuyển cho bên thuê khi bên thuê nhận hàng hoá cho thuê.

3. Hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng

Căn cứ Điều 275 Luật Thương Mại 2005, trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại.

(ii) Không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên thuê đã cho bên cho thuê biết hoặc bên cho thuê phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng.

(iii) Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng mà bên cho thuê đã giao cho bên thuê.

4. Khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng

Căn cứ Điều 277 Luật Thương Mại 2005 , việc khắc phục, thay thế hàng hoá cho thuê không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

(i) Trong trường hợp bên thuê từ chối nhận hàng hoá cho thuê do không phù hợp với hợp đồng, nếu thời hạn thực hiện việc giao hàng vẫn còn thì bên cho thuê có thể thông báo ngay cho bên thuê về việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá và thực hiện việc khắc phục hoặc thay thế hàng hoá đó trong khoảng thời gian còn lại.

(ii) Khi bên cho thuê thực hiện việc khắc phục quy định tại khoản (i) nêu trên mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê khắc phục bất lợi hoặc trả chi phí phát sinh đó.

5. Từ chối nhận hàng

Căn cứ Điều 276 Luật Thương Mại 2005, bên cho thuê phải dành cho bên thuê một thời gian hợp lý sau khi nhận được hàng hoá để kiểm tra. Bên thuê có quyền từ chối nhận hàng hoá trong các trường hợp sau đây:

(i) Bên cho thuê không dành cho bên thuê điều kiện, thời gian hợp lý để kiểm tra hàng hoá.

(ii) Khi kiểm tra hàng hóa, bên thuê phát hiện thấy hàng hoá không phù hợp với hợp đồng.

———————————————-

👉👉 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÀ CHÂU

– Trụ sở chính: số 02H, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

– Chi nhánh tại Quảng Bình: Số 169 Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Chi nhánh tại Nghệ An: Số 88 Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

☎ Điện thoại: 096.432.1234 (Ths. Luật sư Phan Văn Chiều)

📬 Mail: luathachau@gmail.com.

🌐 Website: luathachau.vn

✅ Tiktok:

/ luathachau4

#thuantinhlyhon#LuatsuHaTinh#LuatSuNgheAn#LuatsuQuangBinh#LuatsumienTrung#tuvanphaply#luatsutuvan

leave a comment