02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Nhân sự - Luật Hà Châu

Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý

Giám đốc điều hành
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP và AN của Quốc hội
Nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Người tập sự hành nghề luật sư
Người tập sự hành nghề luật sư
Người tập sự hành nghề luật sư
Chuyên viên pháp lý
Chuyên viên pháp lý
Chuyên viên pháp lý
Chuyên viên pháp lý