02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Thông tin

Thạc sĩ. Luật sư. Phan Văn Chiều

Giám đốc điều hành

  • Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Đầu tư, Đất đai,…
  • Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật Kinh tế
  • Số năm kinh nghiệm thực tế: <15 năm
  • Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh
  • Thành viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh
  • Hòa giải viên tại Tòa án
  • Khách mời thường xuyên của các chương trình tọa đàm về pháp luật
  • 096.432.1234
  • chieuphanht@gmail.com
  • Số 02H Vũ Quang, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh