02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Thông tin

PGS.TS. Luật sư Trần Đình Nhã

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP và AN của Quốc hội

Luật sư cố vấn

  • 02393.75.79.79
  • luathachau@gmail.com
  • Số 02H đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh