02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Thông tin

Hoàng Diệu Linh

Người tập sự hành nghề luật sư

Hỗ trợ khách hàng trong các vụ việc dân sự, hành chính, đất đai…

  • 096 230 6668
  • luathachau@gmail.com
  • Số 02H đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh