02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Thông tin

Luật sư Đặng Thị Phương Anh

Luật sư

Là luật sư có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tố tụng Dân sự, hành chính, đất đai,..

  • 096 284 5806
  • luathachau@gmail.com
  • Số 02H đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh