02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Thông tin

Luật sư Bùi Thị Thơm

Luật sư

Luật sư Bùi Thị Thơm có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực Hình sự, Kinh tế, Đất đai…

  • 033 650 6367
  • luathachau@gmail.com
  • Số 02H đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh