02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Mười Một 30, 2023 Comments Off

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Đầu tư, Đất đai,… Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật Kinh tế Số năm kinh nghiệm thực tế: <15 năm Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh

Tháng Mười Một 29, 2023 Comments Off

Luật sư cố vấn

Tháng Mười Một 29, 2023 Comments Off

Luật sư cố vấn

Tháng Mười Một 29, 2023 Comments Off

Luật sư cố vấn

Tháng Mười Một 22, 2023 Comments Off

Tháng Mười Một 22, 2023 Comments Off

Là luật sư có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tố tụng Dân sự, hành chính, đất đai,..

Tháng Mười Một 22, 2023 Comments Off

Luật sư Bùi Hoàng Linh Chi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dân sự, đất đai, kinh doanh thương mại, Thuế,… Là Luật sư nội bộ, tư vấn thường xuyên cho

Tháng Mười Một 22, 2023 Comments Off

Luật sư Bùi Thị Thơm có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực Hình sự, Kinh tế, Đất đai...

Tháng Mười Một 22, 2023 Comments Off

Luật sư Trần Thị Hương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hình sự, đất đai, Hôn nhân gia đình...

Tháng Mười Một 21, 2023 Comments Off

Hoạt động trong lĩnh vực Doanh nghiệp, dân sự, đất đai,..

  • 1
  • 2