02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Điều kiện để được tách thửa đất tại Nghệ An - Luật Hà Châu

    You are currently here!
  • Home
  • Đất đai Điều kiện để được tách thửa đất tại Nghệ An

Điều kiện để được tách thửa đất tại Nghệ An

Tháng Tư 10, 2024 LuatHaChau 0 Comments

Tách thửa đất là quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một hoặc nhiều người khác. Vậy điều kiện để được tách thửa đất tại Nghệ An như thế nào?

Xem bài viết sau:

1. Điều kiện để được tách thửa đất tại Nghệ An

Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/ 9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định điều kiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

– Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai (trừ trường hợp thực hiện phân chia di sản thừa kế và bản án hoặc quyết định của TAND).

– Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai 2013 và Điều 254 Bộ luật dân sự 2015.

– Thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu theo Quy định này.

– Thửa đất xin tách thửa không phù hợp quy hoạch đã được công bố nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để thu hồi hoặc chuyển mục đích thực hiện dự án. Trường hợp đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án mà UBND tỉnh không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Cụ thể:
1. Diện tích tối thiểu: Hiện tại, diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở Nghệ An là 80m².
2. Chiều bám đường: Diện tích thửa đất tách thửa không được thấp hơn 4m chiều rộng bám đường.
3. Chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4m.
Như vậy, để tách thửa đất ở tỉnh Nghệ An, diện tích tối thiểu phải đạt 80m², chiều rộng bám đường không dưới 4m và chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông cũng không dưới 4m.

Điều kiện về chiều bám đường để tách thửa ở Nghệ An:

1. Diện tích tối thiểu để tách thửa: Diện tích tối thiểu để tách thửa ở Nghệ An hiện nay là 80m².
2. Chiều bám đường: Chiều bám đường không được thấp hơn 4m. Điều này có nghĩa là mặt tiền của thửa đất cần phải tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông và không được lùi sâu quá 4m so với đường.
3. Chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông: Chiều sâu của thửa đất tiếp giáp cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4m. Điều này áp dụng khi thửa đất không tiếp giáp trực tiếp với đường, mà tiếp giáp với đường giao thông ở một góc nghiêng.
=> Như vậy, đối với việc tách thửa ở Nghệ An, điều kiện về chiều bám đường là thửa đất cần tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông và không lùi sâu quá 4m so với đường, và chiều sâu cạnh vuông góc với đường giao thông cần ít nhất là 4m.

Diện tích tối thiểu khi tách thửa nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An?

Theo Điều 15 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, diện tích tối thiểu khi tách thửa nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được quy định như sau:

– Đất trồng lúa, trồng cây hàng năm: diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 500m².

– Đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản: diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 1.000 m².

– Đất lâm nghiệp (đất rừng) sau khi tách thửa là 5.000m².

– Không áp dụng diện tích tối thiểu trên đối với trường tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần diện tích thửa đất.

Diện tích đất tối thiểu được tách thửa đất tại Nghệ An hiện nay là bao nhiêu?

Điều kiện diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở Nghệ An là 80m².

Theo quy định, diện tích tối thiểu để tách thửa đất phải đạt ít nhất 80m². Ngoài ra, chiều bám đường không được thấp hơn 4m, và chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4m. Những điều kiện này cần phải được tuân thủ khi tách thửa đất ở Nghệ An.

Theo Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định Quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn các quy định cụ thể khi tách thửa đất được thực hiện như sau:

†oạch chi tiết được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận có quy chế quản lý riêng thì việc tách thửa áp dụng theo quy chế quản lý đó.
– Thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện hoặc đã có quyết định thu hồi đất thì không được tách thửa.

Hạn mức công nhận đất ở tại Nghệ An hiện nay

Hiện nay UBND tỉnh Nghệ An quy định về hạn mức công nhận đất ở tại Quyết định 28/2021/QĐ-UBND như sau:

Nếu người sử dụng đất có diện tích đất vượt quá hạn mức thì hoặc là được công nhận theo hiện trạng sử dụng đất (mà không phải là đất ở) hoặc là phải xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở để được sử dụng với mục đích là đất ở.

Khoản 2 Điều 9 Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định hạn mức công nhận đất ở tại Nghệ An đối với từng khu vực như sau:

Khu vực đất ở tại thành phố Vinh, đất ở tại các thị xã

Vị trí thửa đấtHạn mức công nhận đất ở tính theo nhân khẩu
Từ 08 khẩu trở xuốngTừ 09 nhân khẩu trở lên
Thửa đất ở tại thành phố Vinh150 m2200 m2
Khu vực đất ở tại các thị xã200 m2250 m2

Khu vực đất ở tại thị trấn thuộc các huyện

Thửa đất ở tại thị trấn thuộc các huyệnHạn mức công nhận đất ở tính theo nhân khẩu
Từ 08 khẩu trở xuốngTừ 09 nhân khẩu trở lên
Vùng đồng bằng200 m2250 m2
Vùng trung du, miền núi250 m2300 m2

Khu vực đất ở tại nông thôn

– Vị trí đất ở trong và ngoài khu dân cư:

+ Vùng đồng bằng: 300 m2 nếu hộ gia đình có từ 08 nhân khẩu và 350 m2 nếu hộ gia đình có từ 09 nhân khẩu trở lên;

+ Vùng trung du, miền núi: 350 m2 nếu hộ gia đình có từ 08 nhân khẩu và 400 m2 nếu hộ gia đình có từ 09 nhân khẩu trở lên;

– Vị trí đất ở bám đường giao thông tỉnh lộ và quốc lộ

+ Vùng đồng bằng: 200 m2 nếu hộ gia đình có từ 08 nhân khẩu và 250 m2 nếu hộ gia đình có từ 09 nhân khẩu trở lên;

+ Vùng trung du, miền núi: 250 m2 nếu hộ gia đình có từ 08 nhân khẩu và 300 m2 nếu hộ gia đình có từ 09 nhân khẩu trở lên;

=> Đây là hạn mức công nhận đất ở tại các vị trí, khu vực trên địa bản tỉnh Nghệ An.

Lưu ý:

– Hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được xác định như các khu vực trước khi có quy hoạch tuyến đường mới hoặc nâng cấp tuyến đường nếu cá nhân, hộ gia đình đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày có quy hoạch tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hoặc nâng cấp các tuyến đường khác thành tỉnh lộ, quốc lộ;

– Hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình cá nhân được áp dụng theo thời điểm trước khi điều chỉnh địa giới hành chính nếu hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ/Giấy chứng nhận mà thửa đất để nghị cấp sổ đỏ đã sử dụng ổn định trước thời điểm có quyết định điều chỉnh địa giới hành chính;

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được áp dụng hạn mức công nhận đất ở đối với đơn vị hành chính mới nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển mục đích sử dụng đất sau thời điểm có quyết định điều chỉnh địa giới hành chính.

=> Do đó, khi rơi vào một trong các trường hợp kể trên thì sẽ không được áp dụng quy định về hạn mức diện tích tối thiểu thực hiện tách thửa đất tại Quyết định này.

Dịch vụ tách thửa đất của công ty Luật Hà Châu

👉 Công ty Luật Hà Châu cung cấp các dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

Luật Hà Châu cung cấp dịch vụ với chi phí hợp lý, tiết kiệm thời gian, công sức cho Quý khách hàng.

Trên đây là bài viết về: “Điều kiện để được tách thửa đất tại Nghệ An”.

Xem thêm: ĐIỀN KIỆN ĐỂ ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐẤT TẠI HÀ TĨNH

___________________

👉👉 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HÀ CHÂU

✅Trụ sở chính: số 02H Vũ Quang, phường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

✅Chi nhánh tại Quảng Bình: 169 Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

✅Chi nhánh Nghệ An: 88 Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

☎ Điện thoại: 096.432.1234 (Ths. Luật sư Phan Văn Chiều)

📬 Mail: luathachau@gmail.com.

🌐 Website: luathachau.vn/ – luatsuquangbinh.vn/

✅ Tiktok:

📌 Fanpage chính: Luật Hà Châu – Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật Trực Tuyến

📌 Fanpage Chi nhánh Nghệ An: Luật sư Hà Châu – Nghệ An

📌 Fanpage Chi nhánh Quảng Bình: Luật sư Hà Châu – Luật sư tại Quảng Bình

#tuvanphaply#luathachau#luatsutaiQuangBinh#luatsuQuangBinh#HaChaulawfirm#dichvuphaplytaiQuangBinh#LuatHaChau

leave a comment