02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Điều kiện để di chúc có hiệu lực - Luật Hà Châu

Điều kiện để di chúc có hiệu lực

Tháng Một 18, 2024 LuatHaChau 0 Comments

Để một di chúc có hiệu lực cần đáp ứng các điều kiện như thế nào? Cùng Luật Hà Châu tìm hiểu qua bài viết:

Điều kiện để di chúc có hiệu lực:

Để một di chúc có hiệu lực cần đáp ứng các điều kiện như sau:

Điều kiện về năng lực chủ thế:

Cá nhân chỉ có thể lập di chúc thể hiện ý chí của mình khi cá nhân đó có thể định đoạt được tài sản của mình. Do đó, đòi hỏi người lập di chúc phải đạt đến một độ tuổi nhất định, đồng thời phải đủ khả năng nhận thức về việc định đoạt tài sản của mình. Cụ thể:

Điều kiện về ý chí của người lập di chúc: Người lập di chúc phải tự nguyện khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép

Điều kiện về nội dung của di chúc: Nội dung của di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tình sản của mình cho những người thừa kế, phân chia di sản thừa kế, giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

Điều kiện về hình thức: Di chúc là phương tiện biểu hiện ý chí của người lập di chúc

Căn cứ theo quy định tại Điều 627 Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc phải lập thành văn bản nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

=> Như vậy, di chúc được thể hiện dưới hai dạng: di chúc bằng văn bản và di chúc bằng miệng.

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

– Di chúc không có người làm chứng
– Di chúc có người làm chứng
– Di chúc có công chứng
– Di chúc có chứng thực

Di chúc bằng miệng chỉ được lập khi rơi vào các hoàn cảnh như tai nạn, bị cái chết đe dọa,… mà không thể lập di chúc bằng văn bản nhưng có nguyện vọng để lại di sản cho những người thừa kế. Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện:

– Có ít nhất hai người làm chứng;
– Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Đồng thời, di chúc miệng là cơ sở để xác lập quan hệ dân sự liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong thừa kế vì vậy người lập di chúc và người làm chứng cho di chúc miệng cũng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Chủ thể lập di chúc

Những người sau đây có quyền lập di chúc:

– Người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực;

Dịch vụ luật sư tư vấn lập di chúc tại Hà Tĩnh

Quy trình tư vấn thực hiện thủ tục lập di chúc thừa kế đất đai bao gồm:

  • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng
  • Bước 2: Tư vấn các quy định pháp luật về thừa kế
  • Bước 3: ký kết hợp đồng dịch vụ làm di chúc
  • Bước 4: Thu thập thêm thông tin, giấy tờ cần thiết
  • Bước 5: Soạn thảo nội dung di chúc
  • Bước 6: Hướng dẫn khách hàng ký và điểm chỉ vào di chúc

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ trụ sở: số 02H, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
  • Chi nhánh tại Quảng Bình: 169 Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Chi nhánh tại Nghệ An: số 88 Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

 ☎️ Điện thoại & Zalo: 096.432.1234 (Ths. Luật sư Phan Văn Chiều)

📬 Mail: luathachau@gmail.com.

 🌐 Website: luathachau.vn

 ✅ Tiktok: / luathachau4

#luatdoanhnghiep #tuvanphaply #luathachau #luatsutaiHaTinh #luatsuHaTinh

 #HaChaulawfirm #dichvuphaplytaiHaTinh #LuatHaChau

#totung #tuvanphaplymientrung #vanphongluatsutaiHaTinh 

#Luatsugioi #luatsutaiHaTinh #luatsulyhon #luatdatdai

 #tranhchapdatdaitaiHaTinh #luatsudâtdai #luatsugioitaiHaTinh

  #luatsuNgheAn #luatsuQuangBinh

leave a comment