02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không? - Luật Hà Châu

    You are currently here!
  • Home
  • Đất đai Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?

Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?

Tháng Hai 19, 2024 LuatHaChau 0 Comments

Căn cứ Khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định: Việc tặng cho đất chỉ có thể thực hiện khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngoài ra, Điều 188 Luật Đất đai 2013 cũng quy định đối với việc thực hiện các biến động liên quan đến đất như cho thuê, tặng cho, mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện của pháp luật,

1. Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất

Hình ảnh minh họa sưu tầm

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

– Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

=> Như vậy, đất muốn được tặng cho thì phải đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp tặng cho đất khi không có sổ đỏ

Mặc dù đất muốn được tặng cho thì phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật, tuy nhiên cũng có các trường hợp ngoại lệ như sau:

Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định: Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.

-> Như vậy, riêng với trường hợp đất nông nghiệp thì người dân vẫn có thể đem tặng cho sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất mà không cần có sổ đỏ. Tuy nhiên, việc tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp phải tuân theo quy định tại Điều 190 Luật Đất đai 2013. Cụ thể:

“Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.”

Theo đó chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Người nhận thừa kế được quyền tặng cho thửa đất được thừa kế ngay cả khi không có sổ đỏ, mà chỉ cần đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Trường hợp nhận thừa kế QSDĐ thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

-> Như vậy, ngay cả khi không có sổ đỏ, người nhận thừa kế vẫn được quyền tặng cho thửa đất được thừa kế khi thửa đất đó đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

- Quyền sử dụng đất được thừa kế bởi người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền tặng cho.

Khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013 quy định:

Lưu ý:

=> Như vậy, đối với trường hợp đất chưa có giấy chứng nhận mà không nằm trong các trường hợp trên thì không thể thực hiện thủ tục tặng cho được.

3. Liên hệ Luật Hà Châu – Luật sư tư vấn tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Gọi ngay:

Luật Hà Châu – Luật sư trực tuyến tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Mọi thắc mắc liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai; Hình sự; Dân sự; Hôn nhân gia đình; Thương mại; Đầu tư,… liên hệ ngay cho chúng tôi:

  • Địa chỉ trụ sở: số 02H, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
  • Chi nhánh tại Quảng Bình: 169 Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
  • Chi nhánh tại Nghệ An: số 88 Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

 ☎️ Điện thoại & Zalo: 096.432.1234 (Ths. Luật sư Phan Văn Chiều)

📬 Mail: luathachau@gmail.com.

 🌐 Website: luathachau.vn

 ✅ Tiktok: / luathachau4

#luatdoanhnghiep #tuvanphaply #luathachau #luatsutaiHaTinh #luatsuHaTinh

 #HaChaulawfirm #dichvuphaplytaiHaTinh #LuatHaChau

#totung #tuvanphaplymientrung #vanphongluatsutaiHaTinh 

#Luatsugioi #luatsutaiHaTinh #luatsulyhon #luatdatdai

 #tranhchapdatdaitaiHaTinh #luatsudâtdai #luatsugioitaiHaTinh

  #luatsuNgheAn #luatsuQuangBinh

leave a comment