02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Công văn số 3011/UBND - TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại Hà Tĩnh - Luật Hà Châu

    You are currently here!
  • Home
  • Công văn Công văn số 3011/UBND – TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại Hà Tĩnh

Công văn số 3011/UBND – TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại Hà Tĩnh

Tháng Năm 30, 2024 LuatHaChau 0 Comments

Ngày 29/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký công văn số 3011/UBND – TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tính đến ngày 30/4/2024, tỉnh Hà Tĩnh có 08 dự án có tỷ lệ giải ngân vốn NSTW là 0% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4848/BTC-ĐT ngày 10/5/2024; Tập trung hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; định kỳ báo cáo kết quả giải ngân của các dự án nêu trên gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp tiến độ giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của tỉnh.
Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án: Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 và Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện số 11/CĐ-BKHĐT ngày 12/12/2023; của UBND tỉnh tại các Văn bản số 433/UBND-TH1 ngày 22/01/2024; số 1764/UBND-TH6 ngày 01/4/2024 và các văn bản có liên quan; phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc triển khai, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện thủ tục giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án chưa giải ngân và dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của tỉnh. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; trường hợp tạm ứng, phải đảm bảo việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi sát tiến độ thực hiện và giải ngân của các sở, ban, ngành và địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền rút kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, có nhu cầu bổ sung vốn; báo cáo đề xuất điều chuyển đợt 1 trước ngày 15/8, đợt 2 trước ngày 30/9.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể kế hoạch đầu tư công của tỉnh, tổng hợp các dự án đến hết tháng 5/2024 chưa thực hiện giải ngân; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/6/2024.

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện. UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu chậm trễ, thiếu quyết liệt, để xảy ra các hệ lụy do chậm giải ngân nguồn vốn./.

– Thông tin từ Báo Hà Tĩnh

Xem chi tiết Công văn số 3011/UBND – TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024:

Thông tin liên hệ

Quý khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo cách thức sau:

Luật Hà Châu hỗ trợ tư vấn Miễn phí nên khách hàng hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi chỉ thu phí thực hiện công việc cụ thể. Nếu quý khách hàng đang gặp phải những vướng mắc pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi

Trụ sở chính: số 02H Vũ Quang, phường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi nhánh tại Quảng Bình: 169 Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Chi nhánh tại Nghệ An: 88 Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

☎ Điện thoại: 096.432.1234 (Ths. Luật sư Phan Văn Chiều)

📬 Mail: luathachau@gmail.com.

🌐 Website: luathachau.vn

✅ Tiktok: / luathachau4

#luatdoanhnghiep #tuvanphaply #luathachau #luatsutaiHaTinh #luatsuHaTinh #HaChaulawfirm #dichvuphaplytaiNgheAn #LuatHaChau #totung

leave a comment