02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 25, 2024 0 Comments

Tình huống Hiện nay tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn ra khá phổ biến, nhất là trên lĩnh vực an toàn giao thông, trộm cắp tài sản, cố ý

Tháng Sáu 18, 2024 0 Comments

CÓ THỂ LẤY LẠI TIỀN ĐẶT CỌC ĐÃ CHUYỂN KHOẢN HAY KHÔNG? Trong xu thế phát triển của nền kinh tế số, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên

Tháng Sáu 11, 2024 0 Comments

Tranh chấp đất đai là một trong những tình huống phát sinh phổ biến trong đời sống xã hội. Và thủ tục giải quyết tranh chấp thường rất phức tạp, kéo dài, gây

Tháng Sáu 4, 2024 0 Comments

Công nghệ ngày càng phát triển, hoạt động kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn, hoặc thực phẩm nhà làm cũng "nở rộ" qua mạng xã hội. Vậy, pháp luật có quy định

Tháng Năm 28, 2024 0 Comments

Như chương trình trước chúng tôi đã đề cập. Luật đất đai năm 2024 có rất nhiều điểm mới bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất trong trường hợp bị thu

Tháng Năm 21, 2024 0 Comments

Luật đất đai năm 2024 quy định rất chặt chẽ về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để bảo đảm quyền và lợi ích

Tháng Năm 14, 2024 0 Comments

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Vậy, người được Nhà nước giao sử dụng đất rừng có được chuyển nhượng hay

Tháng Năm 7, 2024 0 Comments

Theo quy định của pháp luật mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó

Tháng Năm 3, 2024 0 Comments

Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là một quá trình phức tạp và nhạy cảm, cần phải đảm bảo cân bằng lợi ích của Nhà nước và các bên liên quan. Tuy

Tháng Tư 16, 2024 0 Comments

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất