02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Tư 2, 2024 0 Comments

Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh gồm những gì? Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong

Tháng Ba 29, 2024 0 Comments

Đăng ký nhận cha mẹ con là việc ghi vào sổ đăng kí hộ tịch để chính thức công nhận một người là cha hoặc mẹ của người con trong trường hợp mà vào thời điểm đăng kí khai sinh cho người con thì người đó

Tháng Ba 27, 2024 0 Comments

1. Trình tự thực hiện: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh