02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 24, 2024 0 Comments

Kháng cáo Kháng cáo là hành vi tố tụng sau khi xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm thì có quyền chống án.  Người có

Tháng Sáu 10, 2024 0 Comments

DỊCH VỤ LUẬT SƯ HÌNH SỰ TẠI LUẬT HÀ CHÂU Công ty Luật Hà Châu là một tổ chức hành nghề Luật sư được thành lập bởi những Luật sư có kinh nghiệm

Tháng Sáu 5, 2024 0 Comments

Miễn trách nhiệm hình sự là một trong những nội dung thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước. Vậy các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự được quy

Tháng Năm 14, 2024 0 Comments

Trên thực tế có nhiều vụ án có tính chất phức tạp nên quá trình điều tra sẽ kéo dài. Vậy, thời gian gia hạn điều tra vụ án hình sự tối đa