02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Năm 21, 2024 0 Comments

Điều 317 Luật thương mại 2005 quy định có 4 hình thức giải quyết tranh chấp thương mại như sau: 1. Thương lượng giữa các bên. Thương lượng: là phương thức giải quyết tranh chấp