02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 4, 2024 0 Comments

Nghệ An ban hành Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND quy định một số yếu tố khi xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh Ngày 30/5/2024, UBND tỉnh

Tháng Năm 28, 2024 0 Comments

Cấp Sổ lần đầu có bắt buộc phải ký giáp ranh không là thắc mắc của nhiều người. Thực tế hiện nay có rất nhiều gia đình hàng xóm không chịu ký giáp

Tháng Năm 22, 2024 0 Comments

1. Thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID Bước 2: Truy cập thông báo lưu trú  Chọn thủ tục hành chính trên màn hình ứng dụng

Tháng Tư 19, 2024 0 Comments

Căn cứ pháp lý: - Điều 19 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14); - Điều 21 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng

Tháng Tư 10, 2024 0 Comments

Tách hộ khẩu (tách hộ) là việc một người đang đăng ký thường trú và có tên trong hộ khẩu làm các thủ tục xóa tên trong hộ khẩu đó (xóa đăng ký

Tháng Tư 2, 2024 0 Comments

Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh gồm những gì? Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong