02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 20, 2024 0 Comments

Ngày 14/06/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 3390/UBND-XD2, về việc hoàn thiện dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý

Tháng Sáu 13, 2024 0 Comments

Điều 136 Luật Đất đai 2024 quy định thẩm quyền cấp sổ đỏ (GCNQSDĐ) như sau:  Trường hợp đăng ký lần đầu Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền

Tháng Sáu 7, 2024 0 Comments

Ngày 04/6/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban

Tháng Sáu 5, 2024 0 Comments

Ngày 16/05/2024 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2024/TT-BTC. Nội dung quy định về 04 chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam. Thông tư sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2024. Thông

Tháng Năm 24, 2024 0 Comments

Ngày 16/5/2024, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn

Tháng Năm 21, 2024 0 Comments

Ngày 15/5/2024, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 119A/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Theo đó, quyết định công bố 2 án lệ mới được Tòa án nhân dân tối

Tháng Tư 3, 2024 0 Comments

Mặc dù Luật đất đai số 31/2024/QH15 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 nhưng có 02 quy định của Luật đất đai sẽ có hiệu