02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Năm 30, 2024 0 Comments

Tội phạm Tội phạm là hành vi vi phạm mang tính nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, được quy định trong luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình

Tháng Năm 22, 2024 0 Comments

Việc dân sự và vụ án dân sự là hai khái niệm khác nhau nhưng mọi người thường nhầm lẫn. Vậy phân biệt việc dân sự và vụ án dân sự như thế

Tháng Một 29, 2024 0 Comments

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều là những tội danh xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Do có