02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 20, 2024 0 Comments

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XỬ LÝ KỶ LUẬT SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NÀO? Tùy thuộc vào tính chất, mức độ lỗi của hành vi vi phạm, người lao động có thể bị

Tháng Sáu 13, 2024 0 Comments

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là việc một trong hai bên (người lao động hoặc người sử dụng lao động) quyết định chấm

Tháng Sáu 3, 2024 0 Comments

Tranh chấp lao động cá nhân Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp phát sinh giữa một người lao động hoặc một nhóm người lao động với người sử dụng lao

Tháng Ba 26, 2024 0 Comments

Cho tôi hỏi tôi có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với công ty, công ty muốn thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi mà trả thêm