02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Năm 30, 2024 0 Comments

Ngày 29/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký công văn số 3011/UBND - TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 Tính đến ngày

Tháng Ba 25, 2024 0 Comments

Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật

Tháng Ba 22, 2024 0 Comments

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ ĐƯỢC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN. Ngày 02/8/2023, Bộ