02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 13, 2024 0 Comments

Điều 136 Luật Đất đai 2024 quy định thẩm quyền cấp sổ đỏ (GCNQSDĐ) như sau:  Trường hợp đăng ký lần đầu Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền

Tháng Sáu 12, 2024 0 Comments

Hộ gia đình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp có được miễn giảm tiền sử dụng đất? Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định như sau: Miễn, giảm tiền sử dụng

Tháng Sáu 11, 2024 0 Comments

Tranh chấp đất đai là một trong những tình huống phát sinh phổ biến trong đời sống xã hội. Và thủ tục giải quyết tranh chấp thường rất phức tạp, kéo dài, gây

Tháng Sáu 7, 2024 0 Comments

Ngày 04/6/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban

Tháng Sáu 6, 2024 0 Comments

Điều 151 Luật Đất đai 2024 quy định 07 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau: Các trường hợp

Tháng Sáu 3, 2024 0 Comments

Luật Đất đai 2024 hướng dẫn căn cứ xác định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân như thế nào? Luật Đất đai 2024 hướng dẫn hạn mức

Tháng Năm 24, 2024 0 Comments

Nhiều người cùng chung quyền sử dụng đất thì có được cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Căn cứ Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về

Tháng Năm 21, 2024 0 Comments

Luật đất đai năm 2024 quy định rất chặt chẽ về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để bảo đảm quyền và lợi ích

Tháng Tư 19, 2024 0 Comments

Thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp đất là tài sản chung của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà khi cấp giấy chứng nhận quyền sử

Tháng Tư 10, 2024 0 Comments

Tách thửa đất là quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một hoặc nhiều người khác. Vậy điều kiện để được tách thửa đất