02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Năm 30, 2024 0 Comments

Ngày 29/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký công văn số 3011/UBND - TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 Tính đến ngày