02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Bảy 2, 2024 0 Comments

Tai nạn lao động là gì? Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người

Tháng Bảy 2, 2024 0 Comments

1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp - Chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng pháp luật ( có Quyết định nghỉ việc cả công ty) -