02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Năm 21, 2024 0 Comments

Ngày 15/5/2024, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 119A/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Theo đó, quyết định công bố 2 án lệ mới được Tòa án nhân dân tối

Tháng Năm 15, 2024 0 Comments

Ngày 18/8/2023 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán

Tháng Tư 26, 2024 0 Comments

Ngày 18 tháng 8 năm 2023 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chính thức thông qua Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán người”.

Tháng Ba 19, 2024 0 Comments

Ngày 18 tháng 8 năm 2023 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chính thức thông qua Án lệ số 65/2023/AL truy cứu trách nhiệm hình sự tội "Mua bán