02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tin tức - Luật Hà Châu

    You are currently here!
  • Home
  • Tin tức
Tháng Sáu 13, 2024 0 Comments

Điều 136 Luật Đất đai 2024 quy định thẩm quyền cấp sổ đỏ (GCNQSDĐ) như sau:  Trường hợp đăng ký lần đầu Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền

Tháng Sáu 13, 2024 0 Comments

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là việc một trong hai bên (người lao động hoặc người sử dụng lao động) quyết định chấm

Tháng Sáu 12, 2024 0 Comments

Hộ gia đình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp có được miễn giảm tiền sử dụng đất? Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định như sau: Miễn, giảm tiền sử dụng

Tháng Sáu 11, 2024 0 Comments

Hiện nay nhiều người dân còn lúng túng và gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục liên quan đến việc thừa kế quyền sử dụng đất do ông/bà/cha/mẹ/ con của họ

Tháng Sáu 11, 2024 0 Comments

Các trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí Điều 12 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 quy định về các trường hợp miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí

Tháng Sáu 11, 2024 0 Comments

Tranh chấp đất đai là một trong những tình huống phát sinh phổ biến trong đời sống xã hội. Và thủ tục giải quyết tranh chấp thường rất phức tạp, kéo dài, gây

Tháng Sáu 10, 2024 0 Comments

DỊCH VỤ LUẬT SƯ HÌNH SỰ TẠI LUẬT HÀ CHÂU Công ty Luật Hà Châu là một tổ chức hành nghề Luật sư được thành lập bởi những Luật sư có kinh nghiệm

Tháng Sáu 7, 2024 0 Comments

Nguyên tắc xử lý người phạm tội được đặt ra nhằm đảm bảo việc xử lý hình sự đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Vậy nguyên tắc xử lý người phạm

Tháng Sáu 7, 2024 0 Comments

Ngày 04/6/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban

Tháng Sáu 7, 2024 0 Comments

Theo quy định của pháp luật, tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định. Vậy,