02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 24, 2024 0 Comments

Kháng cáo Kháng cáo là hành vi tố tụng sau khi xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm thì có quyền chống án.  Người có

Tháng Sáu 24, 2024 0 Comments

Các trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất? Theo khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định về việc nhà nước thu hồi đất như sau: Nhà nước thu hồi đất là việc