02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 13, 2024 0 Comments

Điều 136 Luật Đất đai 2024 quy định thẩm quyền cấp sổ đỏ (GCNQSDĐ) như sau:  Trường hợp đăng ký lần đầu Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền

Tháng Sáu 13, 2024 0 Comments

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là việc một trong hai bên (người lao động hoặc người sử dụng lao động) quyết định chấm