02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 7, 2024 0 Comments

Nguyên tắc xử lý người phạm tội được đặt ra nhằm đảm bảo việc xử lý hình sự đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Vậy nguyên tắc xử lý người phạm

Tháng Sáu 7, 2024 0 Comments

Ngày 04/6/2024 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban

Tháng Sáu 7, 2024 0 Comments

Theo quy định của pháp luật, tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định. Vậy,