02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 3, 2024 0 Comments

Luật Đất đai 2024 hướng dẫn căn cứ xác định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân như thế nào? Luật Đất đai 2024 hướng dẫn hạn mức

Tháng Sáu 3, 2024 0 Comments

Tranh chấp lao động cá nhân Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp phát sinh giữa một người lao động hoặc một nhóm người lao động với người sử dụng lao