02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Năm 31, 2024 0 Comments

Mới đây, trong Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ theo Điều 51, Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 TAND tối cao đã đề xuất tình

Tháng Năm 30, 2024 0 Comments

Vô ý làm chết người là hành vi của một người vô tình làm cho người khác bị chết. Quy định của pháp luật về tội vô ý làm chết người  Điều 128

Tháng Năm 30, 2024 0 Comments

Ngày 29/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký công văn số 3011/UBND - TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 Tính đến ngày

Tháng Năm 30, 2024 0 Comments

Tội phạm Tội phạm là hành vi vi phạm mang tính nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, được quy định trong luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình

Tháng Năm 29, 2024 0 Comments

Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ban hành ngày 16/5/2024, hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn

Tháng Năm 28, 2024 0 Comments

Cấp Sổ lần đầu có bắt buộc phải ký giáp ranh không là thắc mắc của nhiều người. Thực tế hiện nay có rất nhiều gia đình hàng xóm không chịu ký giáp

Tháng Năm 28, 2024 0 Comments

Như chương trình trước chúng tôi đã đề cập. Luật đất đai năm 2024 có rất nhiều điểm mới bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất trong trường hợp bị thu

Tháng Năm 27, 2024 0 Comments

Dâm ô trẻ dưới 16 tuổi là hành vi vi phạm cả về đạo đức và pháp luật. Dưới đây là tổng hợp các bản án về tội dâm ô trẻ dưới 16

Tháng Năm 27, 2024 0 Comments

Thừa kế thế vị Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nếu con của người để lại di sản mất trước/mất cùng thời điểm với người để lại di sản thì

Tháng Năm 24, 2024 0 Comments

Ngày 16/5/2024, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn